Karin Lindblom

Jag känner skönheten i händerna.

Skönheten är en form av lugn jag trivs i.

© 2015 Karin Lindblom. All rights reserved. Webbdesign Sarahs Grafiska.